TRAIVA s.r.o. Je odbornou firmou pre oblasť bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a zároveň jedným z najväčších výrobcov, predajcov a distribútorov výrobkov pre bezpečnosť. Poskytujeme služby, tlačíme bezpečnostné tabuľky a vyrábame výrobky pre BOZP už viac ako 20 rokov. Naša práca je nám poslaním a od toho sa odvíja aj náš prístup, nízke ceny a kvalita služieb.