Držiaky na hasiace prístroje, skrine na hasiace prístroje, skrinky na kľúče k únikovým východom, fotoluminiscenčné pásky pre označenie umiestnenia hasiaceho prístroja.