Dvousložková lepidla, pryskyřice majú oproti jíným lepidlům výhodu: Vyttvrzený, pevný spoj i vo väčšej vrstve, vytvrdená bez prístupu vzduchu, slepení i nerovných plochách, neobmedzená životnosť i otvoreného balenia. Mít doma alebo vo firme také lepidlo je veľmi praktické, lebo i otvorené balenie nevyschne.