Fotoluminiscenčné pásky sú vhodné pre značenie dverí, schodísk a prekážok v systéme únikového bezpečnostného značenia. Používajú sa ako doplnková navigácia. Sú ľahko aplikovateľné vďaka samolepiacej vrstve. Vhodné na značenie únikových ciest, ktoré dostatočne vytyčujú aj v prípade výpadku elektrického prúdu.