Fotoluminiscenčné pásky, kolieska a rôzne tvary sú používané predovšetkým na doplnkové označenie únikových ciest. Informatívne značky pre únik a evakuáciu osôb a značky prekážok na únikových cestách aj pri prerušení dodávky energie musia byť viditeľné a rozpoznateľné minimálne po dobu nevyhnutne potrebnú na bezpečné opustenie objektu. Značenie musí upozorniť unikajúce osoby na všetky nebezpečenstvá, ktoré osobám na únikovej ceste môžu hroziť. Náraz na prekážku alebo pád môže znemožniť opustenie budovy pripožiare. Schodisko, stĺpy výstupky, označenie hrán schodiskových stupňov medzi tieto prekážky patria predovšetkým.