PRÍSTROJE NA HASENIE LITHIOVÝCH BATÉRIÍ

 
Požiare lítiových batérií dosahujú na rozdiel od požiaru bežných látok veľmi vysokú teplotu (až +3000°C). Bežné hasiace prostriedky sú preto málo účinné, dochádza k ich rýchlemu rozkladu.
 

Hasiace prostriedky na hasenie požiarov lítiových batérií

 
V súčasnej dobe je veľmi účinná zmes AVD. Je to vodná disperzia chemicky exfoliovaného vermikulitu. Aplikuje sa na požiare lítiových batérií vo forme hmly. Vermikulit je vo forme mnohovrstvových vločiek, obsahujúcich vodu.
 

Aký je princíp hasenia?

 
Hmla vločiek vermikulitu vytvára film na povrchu horiacej látky. Vrstvička hasiacej látky pri vysokej teplote schne a bráni prístupu kyslíka. Zároveň sa horľavina chladí odparovaním vody. Týmto procesom sa požiar dostane pod kontrolu a uhasí sa.