Hasiace gule a trubice je možné umiestniť kdekoľvek, najúčinnejšia je inštalácia nad miesta, kde je zvýšené riziko požiaru. Príkladom môžu byť spotrebiče s otvoreným ohňom, krby, sporáky v kuchyni, kotly v kotolni, miesta kde môže dôjsť k samovznieteniu, technologické procesy s vysokým rizikom požiaru, garáže, sklady, kancelárie, hotelové miestnosti, čerpacie stanice, lode a pod. Pri vhodnom umiestnení týchto protipožiarnych systémov je vznikajúci požiar automaticky uhasený v zárodku.