Vybaviť vozidlo hasiacimi prístrojmi  sú predpísané u niektorých druhov vozidiel. Presnejšie špecifikácie druhov vozidiel a typov hasiacich prístrojov nájdete v priloženom súbore nižšie a v kategóriách.