Povinnosť voziť hasiaci prístroj pre osobné automobily síce nie je v ČR ani SR predpísaná, (je predpísaná v niektorých krajinách Európy) ale hasiaci prístroj v aute môže byť v mnohých prípadoch dobrým pomocníkom pri hasení požiaru nielen v aute. Zoznam štátov Európy a povinnú výbavu, vrátane hasiacich prístrojov nájdete v priloženom dokumente nižšie.

Hasiaci prístroj v aute, prevážajúcom náklad horľavej kvapaliny je veľmi vhodný a môže rozhodnúť o výške škôd na majetku aj zdraví.