Tabuľky plastové a samolepiace fólie pre označenie smeru k hlavnému uzáveru VODY, PLYNU, KÚRENIE, PARY, KOTOLNE, TEPLEJ VODY. Štandardné rozmery 210 x 80mm. Ďalšie tabuľky v tejto kategórii majú infofmační charakter o umiestnení stanice prvej pomoci, telefónu  prvej pomoci, požiarnych schodoch, atď