Masterovú bezpečnostnú samolepku nemožno bez poškodenia odlepiť. Funkcia tamper evident, ktorá pri akomkoľvek pokuse o neoprávnené odlepenie reaguje špecifickým poškodením nosnej kovovej vrstvy - odhalením slov „VOID“ (porušené) a zanechaním týchto slov (časti metalickej vrstvy) na podklade, na ktorom bola samolepka nalepená. Bezpečnostná masterová samolepka s laserovým číslovaním je priam ideálna pre zapečatenie dokumentov, zložiek, šuplíkov, skríň, zámkov, obalov a pre ďalšie aplikácie podobného charakteru.