Požiarne hydrantové systémy s tvarovo stálou hadicou sú určené k požiarnej ochrane budov. Jedná sa o okamžite dosiahnuteľný účinný hasiaci prostriedok so stálou dodávkou vody.
Sú určené k zabudovaniu do steny alebo na zavesenie na stenu. Požiadavky na tieto systémy sú také, aby zabezpečili pohotové ovládanie jednou osobou.