Kombinované bezpečnostné tabuľky združujú viac informácií v jedinej značke. Vhodne zvolená kombinácia piktogramov a doplnkových textov umožní vizuálne jasne definovať riziká, nebezpečenstvo alebo zákaz.

Všetko dôležité je uvedené na jednej tabuli (nosiči), pričom symboly aj texty možno ľubovoľne kombinovať, podľa potreby a účelu využitia. Majú vertikálne alebo horizontálne usporiadanie. Poradie bezpečnostných značiek a zodpovedajúcich doplnkových značiek musí zodpovedať závažnosti bezpečnostných oznámení.