Lekárničky a náplne lekárničiek sú vyrábané pre našu firmu na zákazku podľa štandardov EÚ. Všetky zdravotnické prostriedky vo výbavách sú certifikované EÚ skúšobňami. Lekárničky ako skrinky, kufríky, tašky a batohy majů náš originálny dizajn, upravovaný na základe desaťročí skúseností zákazníkov tak, aby sa kvalitou a prevedením radili k najlepším na trhu.

K vybaveniu firemných lekárničiek: firemná lekárnička má byť podľa predpisov vybavená zdravotníckymi prostriedkami podľa rizík, ktoré sa na pracoviskách vyskytujú. Pre uľahčenie sme pre Vás spolu s odborníkmi pripravili štandardnej náplne lekániček podľa rizík, ktoré sa vyskytujú v jednotlivâch odvetviach (podľa ich použitia) .. 

Nenašli ste vhodnů náplň? Vyberte si univerzálnu náplň a doplňte ju prostriedky podľa rizík na Vašom pracovisku.