Adminstratívnymi priestormi sa rozumejú všetky priestory, kde neprebieha žiadna výroba.

Ako si vybrať obsah firemnej lekárničky?

Žiadny právny predpis Slovenskej republiky neurčuje, čo má obsahovať lekárnička na pracovisku. ZAMESTNÁVATEĽ JE POVINNÝ  vybavit lekárničku na základě posúdenia rizik na pracovisku a spracovať konkrétny zoznam obsahu lekárničky pracovisk.

Pripravili sme výbavy, náplne lekárničiek podľa odvetví a činností navrhnuté v spolupráci s odborníkmi pre prvú pomoc. Obsahujú vždy najpotrebnejšie prostriedky na rýchlu a účinnú záchranu zdravia a života na jednotlivých pracoviskách. Najmä v prípadoch, keď ide o sekundy alebo minúty, a rýchla záchranná služba nemôže v tak krátkom čase účinne pomôcť. V balení je tiež obrázková karta prvej pomoci, v ktorej sa každý rýchlo zorientuje ako prvú pomoc poskytnúť. Pri poranení veľkej tepny - ramennej, stehennej, krčnej - je možné vykrvácať do 90 sekúnd!

Pokiaľ nenájdete vaše odvetvie alebo činnosti v našom zozname výbav, je vhodné vybrať štandardnú výbavu a obsah prípadne doplniť podľa rizík na pracovisku z kategórie "Doplnky do výbav". V prípade naozaj neobvyklých rizík (najmä chemických, biologických) je žiaduce po nákupe konzultovať doplnenie s príslušným pracovníkom pracovnej zdravotnej služby