Vybavené aj prázdne lekárničky pre výrobné firmy, poľnohospodárstvo a všetky odvetvia, ktoré nenájdete v našom zozname. V prípade špeciálnych rizík na pracovisku, je vhodné obdah doplniť z kategórie „Doplnky do výbav“.