Vybavené lekárničky s univerzálnym použitím pre odvetvie, ktoré nie je v našom zozname. Napríklad pre obchody, služby, salóny, kaderníctvo a pod.

Ako si vybrať obsah firemnej lekárničky?

Žiadny právny predpis Slovenskej republiky neurčuje, čo má obsahovať lekárnička na pracovisku. ZAMESTNÁVATEĽ JE POVINNÝ  vybavit lekárničku na základě posúdenia rizik na pracovisku a spracovať konkrétny zoznam obsahu lekárničky pracovisk.

Pripravili sme výbavy, náplne lekárničiek podľa odvetví a činností navrhnuté v spolupráci s odborníkmi pre prvú pomoc. Obsahujú vždy najpotrebnejšie prostriedky na rýchlu a účinnú záchranu zdravia a života na jednotlivých pracoviskách. Najmä v prípadoch, keď ide o sekundy alebo minúty, a rýchla záchranná služba nemôže v tak krátkom čase účinne pomôcť. V balení je tiež obrázková karta prvej pomoci, v ktorej sa každý rýchlo zorientuje ako prvú pomoc poskytnúť. Pri poranení veľkej tepny - ramennej, stehennej, krčnej - je možné vykrvácať do 90 sekúnd!

Pokiaľ nenájdete vaše odvetvie alebo činnosti v našom zozname výbav, je vhodné vybrať štandardnú výbavu a obsah prípadne doplniť podľa rizík na pracovisku z kategórie "Doplnky do výbav". V prípade naozaj neobvyklých rizík (najmä chemických, biologických) je žiaduce po nákupe konzultovať doplnenie s príslušným pracovníkom pracovnej zdravotnej služby