Vybavené lekárničky s univerzálnym použitím pre odvetvie, ktoré nie je v našom zozname. Napríklad pre obchody, služby, salóny, kaderníctvo a pod.