Pomôcky a súpravy na lividáciu únikov ropných alebo nebezpečných látok prevážaných vo vozidle, sorbenty a pomôcky sú predpísané vyhláškou Ministerstva dopravy. Tu nájdete veľmi efektívne, skladné av praxi vyskúšané súpravy.