Obchodné podmienky

Obchodné podmienky Traiva s.r.o. sa riadi Občianskym zákonníkom

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami 
zmluvnými stranami kúpnej zmluvy/licenčnej zmluvy, kde na jednej strane vystupuje spoločnosť TRAIVA s.r.o., 25380141, DIČ CZ25380141, so sídlom Pohraniční 104, 703 00 Ostrava, 
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 16963 
ako predávajúci (ďalej len "TRAIVA" alebo "predávajúci") a na druhej strane kupujúci (ďalej len 
ďalej len "kupujúci").I. Pri predaji prostredníctvom e-shopu a dodaním prostredníctvom prepravnej spoločnosti :

Kupujúci spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť, a to v lehote štrnástich dní, ktorá beží, ak ide o kúpnu zmluvu,

  1. odo dňa prevzatia tovaru s výnimkou zákazkovej výroby a tabuliek s vlastným textom
  2. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
  3. odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru,
  4. odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru; pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla TRAIVY, na e-mailovú adresu TRAIVY, oznámiť osobne v predajni TRAIVY, príp. oznámiť prostredníctvom telefonátu;

II. Na výrobky pre bezpečnosť poskytujeme záruky podľa záručného listu min. 24 mesiacov. Po túto dobu zaručujme vlastnosti deklarované v technickej dokumentácii. Fotoluminiscenčné bezpečnostné tabuľky majú záruku 10 rokov.

III. Tovar je majetkom predávajúceho do okamihu zaplatenia kúpnej ceny.

IV. Podnikateľom poskytujeme veľkoobchodné ceny, za ktoré je možné objednať v sekcii veľkoobchod. Tabuľky, hasiace prístroje, lekárničky a výrobky pre bezpečnosť musia byť v tomto prípade určené na ďalší predaj.


Stáhnout Úplné znenie obchodných podmienok nájdete TU

Stáhnout Podrobný reklamačný poriadok bezpečnostných tabuliek a výrobkov pre bezpečnosť


Firma TRAIVA s.r.o. prevádzkuje internetový obchod už od roku 2002. Každý druh tovaru a poradenstvo k nim má na starosti kvalifikovaný odborníkz oblasti bezpečnosti, prevencia rizík a požiarnej ochrany. Vyrábame a nakupujeme najkvalitnejšie výrobky za rozumnú cenu, a predávame zvyčajne najnižšie na internetovom trhu. Nízkych cien nedosahujeme výberom nekvalitných výrobkov, ale vysokou produktivitou práce a obratom.