Respirátor (ochranná maska, respirátor) je zariadenie určené na ochranu pred vdýchnutím nebezpečných látok rozptýlených v ovzduší - plyny alebo prachové častice. Rozpoznávame viac druhov a veľkostí respirátorov v závislosti od typu látky, pred ktorou má respirátor chrániť. Rozsiahle sú aj oblasti jeho použitia; od bežnej ochrany osôb pri práci, cez lekárske, alebo priemyselné respirátory, až po využitie ako súčasť vojenského vybavenia. Polomaska ​​zakrýva ústa a nos, pri ochrane očí sa musia nosiť okuliare. Za najjednoduchší model respirátora môžeme považovať hygienickú rúšku.

Existujú dve hlavné kategórie respirátorov:
- Filtračný respirátor sa používa na filtráciu vdychovaného vzduchu, ktorý sa na základe použitých filtrov zbavuje určených látok.
- Respirátor obsahuje zásobu čerstvého, netoxického vzduchu, ktorý dodáva užívateľovi.

FFP - znamená celkový prienik smerom dovnútra a zodpovedá celkovej výkonnosti tvárovej masky, vyjadruje sa v %. Čím je % nižšia, tým je výkonnosť masky vyššia. FFP1: 22%, FFP2: 8%, FFP3: 2%