Zranenia hlavy patria k najčastejším, ale čo je hlavné, k tým najnebezpečnejším. Prichádza s ním totiž vysoká pravdepodobnosť vážneho alebo dokonca smrteľného poranenia.

Ochrana hlavy je dozaista nevyhnutnou preventívnou ochranou každého pracovníka nielen v stavebníctve, ale aj v priemysle a iných pracovných prostrediach. Je veľmi dôležité zvoliť spôsob ochrany hlavy nielen podľa dizajnu, ale predovšetkým taký, ktorý zabráni poraneniu hlavy.

Ochranná prilba
Pre výber správnej ochrannej prilby je potrebné identifikovať riziko: náraz pri dopade predmetov alebo kombinované riziko (ochrana zraku a ochrana tváre).

Ochranná prilba má tri funkcie:
Protipenetračnú funkciu - bráni priamemu preniknutiu a účinne tak chráni lebku
Funkciu tlmiča nárazov - nárazy absorbuje prilba a vnútorný postroj
Odchyľovaciu funkciu - tvarovanie prilby umožňuje odchýliť dopadajúci predmet smerom od temena hlavy

Použité normy:
EN397 - Ochranné prilby pre priemysel
EN50365 - Prilby s elektroizolačnými vlastnosťami pre použitie v prostrediach s výskytom nízkeho napätia
EN812 - Nárazuvzdorné prilby pre priemysel