VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ELEKTRONICKÝCH DÁT

Zhromažďované informácie a ich využitie

Prístup na stránky E-SAFETYSHOP, traiva-shop.cz, ochranne-pomucky.shop, pasky.shop, bezpecnostni-tabulky.shop, hasici-pristroje.shop, lekarnicky.shop, bezpecnostni.shop, môže byť zo strany firmy Traiva Safety s.r.o. (Ďalej len "Prevádzkovateľ"), podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľa v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a prípadne aj iných zákonov, v platnom znení. V takom prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ nespolupracuje so spoločnosťami, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Prevádzkovateľ nepredáva, neprevádza a neposkytuje osobné údaje tretím stranám. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo použiť alebo odovzdať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný k naplneniu právnych predpisov, na ochranu integrity siete, na splnenie požiadavky Užívateľa alebo pri súdnom vyšetrovaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme. Ak si Užívateľ želá opraviť osobné dáta, ktoré o ňom Prevádzkovateľ má, môže ho o to požiadať na emailovej adrese admin@traiva.cz alebo na poštovej adrese: TRAIVA s. R. O., Pohraničnej 104, 703 00 Ostrava.

Kódy tretích strán

Na našom webe používame kódy od spoločností Google, ktoré nám pomáhajú analyzovať správanie návštevníkov webu.

Google Analytics

Tieto stránky využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu užívania tejto stránky jej užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch.

Google bude užívať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak tak urobíte, nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Detailné informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html. Pokiaľ chcete zabrániť sledovanie, môžete inštalovať doplnok do vášho webového prehliadača (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

"Cookies" sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na hard disk počítača Užívateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré Užívateľovi uľahčia jej ďalšie používanie.

Ako väčšina internetových stránok, aj stránky Prevádzkovateľa používajú cookies. Na základe anonymných dátových objektov napríklad Prevádzkovateľ sleduje celkový počet návštevníkov na týchto stránkach.

Ak nechce Užívateľ cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí tento vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Ak zablokuje Užívateľ všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie týchto stránok.

Súbory a užívateľský obsah

Na stránky Prevádzkovateľa môžu používatelia nahrávať vlastné súbory. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto používateľské súbory. Je prísne zakázané nahrávať súbory porušujúce autorské práva, akékoľvek skripty vytěžující výkon servera alebo pokúšajúci sa o prelomenie ochrany serveru, súbory ktorej obsah porušuje zákony Slovenskej Republiky alebo dobré meno firmy Traiva. Ďalej je zakázané nahrávať súbory ktoré nie sú aktívne využívané. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akejkoľvek podozrivé súbory bez predchádzajúceho varovania zmazať.

Zmeny v politike ochrany osobných dát

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoju politiku ochrany osobných dát, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na týchto stránkach.

Správanie užívateľov

Pri používaní týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je tiež povinný ctiť autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká plynúce Užívateľovi z používania týchto stránok, sú úplne na Používateľovi a Prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok budú prerokovávané miestne príslušným súdom v Českej republike a v súlade so zákonmi.