V Slovenskej republike je ročne v ambulanciách ošetrených cca 120.000 detí viac ako 13.000 detí je hospitalizovaných v nemocnici. Približne 1300 má po úraze trvalé následky. priemerne 80 detí umiera následkom úrazu. To je viac ako umiera pracovníkov na následky pracovných úrazov. V západnej európe sú tieto čísla (v prepočte na počet detí) približne polovičné. Úlohu hrá najmä osveta a opatrenia rodičov. U detí sa najčastejšie vyskytujú domáce úrazy, pri ktorých je ohrozená zvlášť kategória deti mladších ako 5 rokov.