Rukavice sú jedným z prvkov osobnej ochrany, ktoré slúžia na ochranu ruky a prstov proti hroziacemu zraneniu. Môže tiež chrániť predlaktia a paže.

Chráňte dôsledne svoje zdravie. Zo štatistík vyplýva, že práve na rukách dochádza najčastejšie k pracovným úrazom. Je mnoho činností, kde je nutné používať ochranné rukavice. Na trhu nájdete celý rad rukavíc rôznych typov, prevedení a vyrobených z rôznych materiálov. Prvotným krokom pre výber správnej rukavice je pomenovanie rizík, proti ktorým sa chcete chrániť. Nikdy by ste nemali zabudnúť na samozrejmosť ochrany oboch rúk. (cz veta nedáva zmysel) Pri výbere správnych rukavíc by ste mali dbať nielen na ochranu, ale aj na pohodlné zvládnutie pracovnej činnosti.