Chrániče sluchu musia byť zvolené tak, aby odstránili riziko poškodenia sluchu hlukom, alebo ho znížili na minimum. Vybrané chrániče by mali znižovať hladinu hluku za chráničom sluchu (na bubienku) pod prípustnú akčnú hladinu danú národnými legislatívnymi predpismi. Výberu chráničov sluchu sa má zúčastniť priamo zamestnanec, pretože účinnosť chráničov závisí predovšetkým od toho, či sú správne a trvalo používané. Preto je dôležité vziať do úvahy aj subjektívne hľadiska, ako je pohodlie či diskomfort, pretože práve to môže znižovať dobu, po ktorú sú chrániče sluchu skutočne nosené.

Existuje mnoho typov chráničov sluchu. Možno ich rozdeliť na ušné zátky, mušľové chrániče sluchu a akustické (protihlukové) prilby. Po funkčnej stránke sa delia na pasívne a nepasívne.