Pracovný odev sa používa všade tam, kde by uplatňovanie normálneho občianskeho odevu nebolo vhodné napríklad z dôvodov:
- hygienických a zdravotných - pracovný odev chráni zdravie a život pracujúceho človeka
- chráni aj zdravie a život ostatných ľudí, napríklad v zdravotníctve alebo v stravovacích službách a pod.
- kde hrozí zašpinenie alebo aj zničenie bežného odevu a obuvi
- tiež tam, kde vzniká potreba výrazného odlíšenia pracovníka od ostatných ľudí, tu sa zvyčajne používa pracovná rovnošata, respektíve uniforma