Ohraničujúce pásky pre vyznačenie nebezpečných miest, ohraničenie výkopov, koridorov a podzemných vedení. Nelepiace pásky so zvýšenou pevnosťou v ťahu s normovaným výstražným šrafovaním alebo nápisy.