Predpísané označenie nosnosti regálov a podláh - samolepky aj tabuľky