Bezpečnostné označovanie potrubia podľa prevádzkovej tekutiny sa označuje farebne náterom po jeho celej dĺžke, farebnými pruhmi. Farebné označenie potrubia sa dopĺňa nápismi, štítkami a bezpečnostnými tabuľkami. Odporúča sa vyznačiť smer prúdenia prevádzkovej tekutiny šípkou.