BISON DIY SPRAY ADHESIVE 200 ml

********
2 body do vernostného systému

ZTRADE s.r.o.

Kontaktné lepidlo v spreji. viac

Kód produktu: P00274 Doprava a platba Hmotnosť: 0.214 kg

9,17 € s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Kontaktné lepidlo v spreji. viac

Kód produktu: P00274 Doprava a platba Hmotnosť: 0.214 kg

Varianty Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
BISON DIY SPRAY ADHESIVE 200 ml BISON DIY SPRAY ADHESIVE 200 ml, Kód: 25352 Skladom viac ako 5 ks 9,17 €

Kontaktné sprejové lepidlo na báze SBR kaučuku určené na lepenie väčších plôch celého radu materiálov.

Jednoduchá aplikácia, rýchle použitie. Lepidlo je odolné teplotám od -40 °C do +50 °C.

ROZSAH POUŽITIA: Silné, rýchle a pevné plošné lepenie. Zlepí napr. papier, lepenku, drevo, textil, kožu, kov, plsť, penový polystyrén (styropor) a iné penové hmoty, početné umelé hmoty s rovnakým aj iným materiálom.
NÁVOD NA POUŽITIE: Obsah nádobky pred použitím dobre pretrepte, lepidlo striekajte zo vzdialenosti asi 15 – 25 cm. Kontaktné lepenie: Plochy určené na zlepenie nastriekajte na obe strany a nechajte 10 minút zaschnúť. Potom priložte obe časti k sebe a krátko silno pritlačte. Lepenie s korekciou: Pri lepených povrchoch, kde je minimálne jeden porézny (savý). Lepidlo je možné naniesť iba na jeden lepený povrch a ihneď oba materiály spojiť. Korekcia je možná po dobu 5 minút. Doba schnutia cca 24 hodín. Opakovane odstrániteľné lepenie: Lepidlo nastriekajte na jednu plochu a nechajte 20 minút zaschnúť. Vytvorí sa (samolepiaca/stále lepiaca) vrstva a je možné opakované nalepenie a odlepenie materiálu. Po použití postavte nádobku dnom nahor a vystriekajte zvyšok lepidla z rozprašovacej trysky (tak dlho, až z rozprašovacieho ventilu začne vychádzať iba hnací plyn).
Bezpečnostné upozornenie
x
x
x
Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO Obsah nebezpečných látok: Benzín (ropný), hydrogenačne odsírený, ľahký, dearomatizovaný; Benzínová frakcia (ropná), hydrogenovaná ľahká; n-hexán H222 - Extrémne horľavý plyn. H229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť. H315 - Dráždi kožu. H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 ​​- Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 - Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P211 - Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. P251 - Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. P261 - Zabráňte vdychovaniu pár. P410+P412 - Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50°C/122°F. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov.

Info

Traiva recenze