BISON EPOXY REPAIR AQUA 56 g

1 bod do vernostného systému

ZTRADE s.r.o.

Epoxidová plastelína vhodná na lepenie vlhkých povrchov aj na priame lepenie pod vodou. viac

Kód produktu: P00316 Doprava a platba Hmotnosť: 0.074 kg

5,47 € s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Epoxidová plastelína vhodná na lepenie vlhkých povrchov aj na priame lepenie pod vodou. viac

Kód produktu: P00316 Doprava a platba Hmotnosť: 0.074 kg

Varianty Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
BISON EPOXY REPAIR AQUA 56 g BISON EPOXY REPAIR AQUA 56 g, Kód: 25426 Skladom viac ako 5 ks 5,47 €

Je veľmi kvalitný, veľmi pevný a tvrdý dvojzložkový lepiaci epoxidový tmel.

Je určený špeciálne pre extrémne a stále opravy vo vlhkom prostredí a pod vodou.

Lepiaci tmel nemá žiadnu deformáciu, nehrdzavie a je odolný voči chemickým médiám a teplotám od -20 °C do +120 °C. Je možné ho obrábať, vŕtať, frézovať a brúsiť a po vytvrdnutí natierať farbou. ROZSAH POUŽITIA: Lepí, tmelí a vypĺňa trhliny a diery v betóne, dreve, kovoch a plastoch. Vhodný na opravy fitingov, potrubí, radiátorov, nádob na vodu, bazénov, závaží, toaliet a pod. Lepidlo je vhodné aj pre aplikácie pod vodou. Nie je vhodné na lepenie materiálov ako sú PP, PE, PTFE a silikóny. NÁVOD NA POUŽITIE: Lepené časti musia byť čisté a odmastené. Odrežte potrebné množstvo hmoty a odstráňte ochrannú fóliu. Prepracujte hmotu tak, aby mala rovnakú farbu. Hmotu pevne vpracujte do opravovaného miesta. Pre ľahšiu prácu je lepšie pracovať s navlhčenými prstami, tmel sa na ne neprichytáva. Spracovateľnosť plastelíny je 3-4 minúty v závislosti od teploty. Manipulačnú pevnosť dosiahne po 7-10 minútach. Obrábať, vŕtať, frézovať, brúsiť a pretierať je možné po 60 minútach. Funkčnú pevnosť dosiahne po 24 hod. pri izbovej teplote. Minimálna pracovná teplota je +15 °C. Skladujte v suchu a chlade.

Bezpečnostné upozornenie

x

Signálne slovo: VAROVANIE Obsah nebezpečných látok: epoxidová živica z Bisfenolu A a epichlórhydrínu priemerná molekulová hmotnosť ≤700 H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H315 - Dráždi kožu. H411 ​​- Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P261 - Zabráňte vdychovaniu pár. P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare/tvárový štít. P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov. EUH205 - Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Info

Traiva recenze