BISON EPOXY REPAIR UNIVERSAL 56 g

1 bod do vernostného systému

ZTRADE s.r.o.

Epoxidová plastelína. viac

Kód produktu: P00317 Doprava a platba Hmotnosť: 0.075 kg

4,72 € s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Epoxidová plastelína. viac

Kód produktu: P00317 Doprava a platba Hmotnosť: 0.075 kg

Varianty Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
BISON EPOXY REPAIR UNIVERSAL 56 g BISON EPOXY REPAIR UNIVERSAL 56 g, Kód: 25428 Skladom viac ako 5 ks 4,72 €

Je veľmi kvalitný, veľmi pevný a tvrdý dvojzložkový lepiaci epoxidový tmel novej generácie.

Je určený špeciálne pre extrémne a stále opravy.

Lepiaci tmel nemá žiadnu deformáciu, nehrdzavie a je odolný voči chemickým médiám a teplotám od -20 °C do +120 °C. Je možné ho obrábať, vŕtať, frézovať a brúsiť a po vytvrdnutí natierať farbou. Lepí, tmelí a vypĺňa trhliny a diery v betóne, dreve, kovoch a plastoch. ROZSAH POUŽITIA: Vhodná pre kovy (napr. ocele, liatiny, hliníky), drevo, laminát, keramiku, porcelán, betón, kameň, mramor a mnohé plasty. Nie je vhodná na lepenie PP, PE, teflónu a kaučuku. NÁVOD NA POUŽITIE: Lepené časti musia byť čisté a odmastené. Odrežte potrebné množstvo hmoty a odstráňte ochrannú fóliu. Prepracujte hmotu tak, aby mala rovnakú farbu. Hmotu pevne vpracujte do opravovaného miesta. Spracovateľnosť plastelíny je 3-4 minúty v závislosti od teploty. Manipulačnú pevnosť dosiahne po 7-10 minútach. Obrábať, vŕtať, frézovať, brúsiť a pretierať je možné po 60 minútach. Funkčnú pevnosť dosiahne po 24 hod. pri izbovej teplote. Minimálna pracovná teplota je +15 °C. Skladujte v suchu a chlade. TIP: Na lepenie a tesnenie materiálov, ktoré sú vystavené pôsobeniu vlhkosti, alebo sú umiestnené priamo pod vodou, použite BISON EPOXY REPAIR AQUA.
Bezpečnostné upozornenie
x

Signálne slovo: VAROVANIE Obsah nebezpečných látok: epoxidová živica z Bisfenolu A a epichlórhydrínu priemerná molekulová hmotnosť ≤700 H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H315 - Dráždi kožu. H411 ​​- Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P261 - Zabráňte vdychovaniu pár. P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare/tvárový štít. P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov. EUH205 - Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Info

Traiva recenze