BISON FAST FIX PLASTIC 10 g

3 body do vernostného systému

ZTRADE s.r.o.

Extrémne rýchle a silné dvojzložkové lepidlo novej generácie. Vynikajúci na plasty*. viac

Kód produktu: P00321 Doprava a platba Hmotnosť: 0.02 kg

13,76 € s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Extrémne rýchle a silné dvojzložkové lepidlo novej generácie. Vynikajúci na plasty*. viac

Kód produktu: P00321 Doprava a platba Hmotnosť: 0.02 kg

Varianty Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
BISON FAST FIX PLASTIC 10 g BISON FAST FIX PLASTIC 10 g, Kód: 25441 Skladom 13,76 €

BISON FAST FIX2 PLASTIC

DVOJSLOŽKOVÉ LEPIDLO PRE EXTRÉMNE OPRAVY

Tekutý plast na lepenie plastov. Extrémne rýchle vďaka kyanoakrylátovej technológii. Extrémne silné a robustné ako dvojzložkové lepidlá. Extra vyplňujúci – lepí aj povrchy, ktoré tesne nepriliehajú. Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Zmiešavací nadstavec zaistí správne namiešanie oboch zložiek a vysokú presnosť aplikácie. Je možné pretierať, brúsiť aj vŕtať. POPIS VÝROBKU: Bison Fast Fix2 Plastic je rýchle a silné dvojzložkové lepidlo na báze kyano technológie so schopnosťou vyplňovania medzier. Je vhodný pre mnoho druhov opráv v dome aj vonku, a to aj medzi nepriliehajúcimi povrchmi. Gélová konzistencia umožňuje použitie v akejkoľvek polohe. ROZSAH POUŽITIA: Pripevňuje a opravuje počas niekoľkých sekúnd (približne 30 sekúnd v závislosti od materiálov, vlhkosti a teploty) mnoho druhov plastov* ako je PVC, polystyrén, polykarbonát, ABS a PMMA, a to ako navzájom k sebe, tak v kombinácii s mnohými ďalšími materiálmi, ako drevo, keramika, kameň, guma a sklo. TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Konzistencia: gél Farba: transparentná Schopnosť vyplňovať: do 5 mm Odolný voči teplotám: -40°C/+80°C (krátkodobo až +120°C) Presná a čistá aplikácia Nárazuodolný Vodeodolný Pretierateľný a brúsiteľný Bez rozpúšťadiel * Nie je vhodné na PE, PP a PTFE.

Bezpečnostné upozornenie

x

Signálne slovo: VAROVANIE Obsah nebezpečných látok: etyl-2-kyanakrylát H315 - Dráždi kožu. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P261 - Zabráňte vdychovaniu pár. P302+P352 - PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov. EUH202 - Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. Okamžite zlepuje kožu a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí. EUH208 - Obsahuje ... . Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Info

Traiva recenze