BISON GLASS 2 ml - lepidlo na sklo

1 bod do vernostného systému

ZTRADE s.r.o.

Lepidlo na sklo. Možno použiť aj v kombinácii s kovmi. viac

Kód produktu: P00276 Doprava a platba Hmotnosť: 0.02 kg

7,06 € s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Lepidlo na sklo. Možno použiť aj v kombinácii s kovmi. viac

Kód produktu: P00276 Doprava a platba Hmotnosť: 0.02 kg

Varianty Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
BISON GLASS 2 ml - lepidlo na sklo BISON GLASS 2 ml - lepidlo na sklo, Kód: 25360 Skladom 7,06 €

Veľmi pevné špeciálne transparentné lepidlo vytvrdzujúce UV žiarením na dennom svetle na lepenie skla a krištáľu.

Po vytvrdnutí má vysokú odolnosť voči UV žiareniu a teplote od -50 °C do +130 °C. Je tiež odolné voči olejom, riedeným kyselinám a lúhom. Lepený spoj zostáva elastický a vyrovnáva vnútorné napätie.

ROZSAH POUŽITIA: Lepidlo je vhodné na lepenie kombinácií sklo - sklo a sklo - kov. Nie je vhodné na lepenie bezpečnostného skla. NÁVOD NA POUŽITIE: Lepené časti musia byť čisté, suché a odmastené. Lepidlo naneste na jednu plochu lepeného materiálu. Okamžite pritlačte k sebe a zafixujte. Nechajte pôsobiť slnečné žiarenie až do vytvrdnutia lepidla (10 – 20 sekúnd). Rýchlosť vytvrdnutia závisí od intenzity denného svetla. V tme a pri umelom osvetlení lepidlo nevytvrdzuje vôbec. Lepený spoj dosiahne manipulačnú pevnosť po 5 minútach a funkčnú pevnosť po 10 minútach podľa intenzity slnečného svetla. Nevytvrdené lepidlo odstráňte acetónom, vytvrdnuté lepidlo iba mechanicky. Skladujte v suchu, chlade a chráňte pred účinkom denného svetla. Nepoužívajte pri teplotách pod + 10 °C. TIP: Lepený predmet zlepte na stole pri zatvorenom okne, pre vytvrdnutie okno otvorte a nechajte pôsobiť UV žiareniu. Čím väčší slnečný svit, tým rýchlejšia je reakcia.

Bezpečnostné upozornenie

x

Signálne slovo: VAROVANIE Obsah nebezpečných látok: 2-hydroxyetyl-metakrylát; 2-hydroxypropyl metakrylát; neopentyl glycol propoxylate diacrylate H315 - Dráždi kožu. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare/tvárový štít. P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 - Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov.

Info

Traiva recenze