BISON KIT SHOE GLUE 55 ml


ZTRADE s.r.o.

Kontaktné lepidlo na opravu obuvi. viac

Kód produktu: P00309 Doprava a platba Hmotnosť: 0.075 kg

2,34 € s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Kontaktné lepidlo na opravu obuvi. viac

Kód produktu: P00309 Doprava a platba Hmotnosť: 0.075 kg

Varianty Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
BISON KIT SHOE GLUE 55 ml BISON KIT SHOE GLUE 55 ml, Kód: 25407 Skladom viac ako 5 ks 2,34 €

ČÍRE KONTAKTNÉ LEPIDLO NA OPRAVU OBUVI

Vysoko kvalitné kontaktné lepidlo na báze polyuretánového kaučuku. Vyvinuté na základe mnohoročných skúseností s profesionálnym a priemyselným použitím. Má výbornú tepelnú odolnosť od -15 ° C do +70 ° C. Lepený spoj zostáva elastický a vyrovnáva vnútorné napätie. Výdatnosť cca 2-2,5 m2/liter lepidla.

ROZSAH POUŽITIA: Lepí s vysokou pevnosťou a pružnosťou (umelú) kožu, korok, drevo a mnoho tvrdých a mäkkých umelých hmôt, napr. PVC, vinyl, ABS, plexisklo, perspex a polykarbonát. Je ideálny na lepenie priesvitných materiálov, kde je tenká vrstva lepidla neviditeľná. Nemení farbu.

NÁVOD NA POUŽITIE: Lepené časti musia byť čisté, suché a odmastené.

MOKRÉ LEPENIE: Pokiaľ je minimálne jeden povrch porézny, stačí lepidlo naniesť na jeden povrch, materiály spojiť a zafixovať do vytvrdnutia lepidla - 24 hodín.

KONTAKTNÉ LEPENIE: Pokiaľ sú oba lepené materiály neporézne, lepidlo naneste na obe plochy lepeného materiálu. Nechajte 10 – 25 minút zavädnúť. Všetko rozpúšťadlo musí byť odparené!!! U veľa poréznych materiálov môžete opakovať viackrát - koža, molitan, ... Potom krátko a silne pritlačte k sebe. Po zlepení už nie je možná korektúra.

DÔLEŽITÉ: Lepidlo a lepené časti musia mať izbovú teplotu (+20°C). Škvrny: na ich odstránenie použite acetón. Nie je určené pre polystyrénovú penu. Uchovávajte v tomto blistri v chladnom prostredí jednoduchom mraze. Bezpečnostné upozornenie Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO Obsah nebezpečných látok: metylcyklohexán; butanón; etyl-acetát; acetón; Fenolová živica; kalafuna H315 - Dráždi kožu. H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 - Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P261 - Zabráňte vdychovaniu pár. P370+P378 - V prípade požiaru: na uhasenie použite vodnú hmlu, pena odolná voči alkoholu, hasiaci prášok, oxid uhličitý. P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov. EUH208 - Obsahuje ... . Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie

x
x

Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO Obsah nebezpečných látok: metylcyklohexán; butanón; etyl-acetát; acetón; Fenolová živica; kalafuna H315 - Dráždi kožu. H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 - Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P261 - Zabráňte vdychovaniu pár. P370+P378 - V prípade požiaru: na uhasenie použite vodnú hmlu, pena odolná voči alkoholu, hasiaci prášok, oxid uhličitý. P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov. EUH208 - Obsahuje ... . Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Info

Traiva recenze