BISON METAL LOCK 10 ml

1 bod do vernostného systému

ZTRADE s.r.o.

Lepidlo na zaistenie skrutiek. viac

Kód produktu: P00277 Doprava a platba Hmotnosť: 0.04 kg

6,62 € s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Lepidlo na zaistenie skrutiek. viac

Kód produktu: P00277 Doprava a platba Hmotnosť: 0.04 kg

Varianty Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
BISON METAL LOCK 10 ml BISON METAL LOCK 10 ml, Kód: 25361 Skladom 6,62 €

Špeciálne anaeróbne lepidlo určené na zaistenie kovových matiek, skrutiek a závlačiek proti uvoľneniu pri nárazoch a vibráciách.

Fixácia týmto lepidlom je strednej pevnosti (skrutkový spoj je možné rozobrať bežným náradím).

Odoláva teplotám od -50 ° C do +130 ° C, vode, olejom, mastnotám, rozpúšťadlám a zabraňuje hrdzaveniu závitov. Nehodí sa na chrómované a poniklované spoje, plasty a drevo. NÁVOD NA POUŽITIE: Lepené plochy musia byť suché, čisté a odmastené. Lepidlo naneste na jednu stranu závitu, diely okamžite zoskrutkujte, spoj dosiahne manipulačnú pevnosť po 15 - 30 minútach a konečnú pevnosť po 24 hodinách. Skladujte na suchom a chladnom mieste. DÔLEŽITÉ: Nepoužívajte pri teplote nižšej ako +10°C.

Bezpečnostné upozornenie

x

Signálne slovo: VAROVANIE Obsah nebezpečných látok: 2-hydroxypropyl metakrylát; Trietylénglykol dimethakrylát; kumeňhydroperoxid;2'-fenylacetohydrazid H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P271 - Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare/tvárový štít. P333+P313 - Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov.

Info

Traiva recenze