BISON PLASTIC 25 ml


ZTRADE s.r.o.

Lepidlo na studené zváranie tvrdých plastov. viac

Kód produktu: P00275 Doprava a platba Hmotnosť: 0.05 kg

2,70 € s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Lepidlo na studené zváranie tvrdých plastov. viac

Kód produktu: P00275 Doprava a platba Hmotnosť: 0.05 kg

Varianty Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
BISON PLASTIC 25 ml BISON PLASTIC 25 ml, Kód: 25358 Skladom viac ako 5 ks 2,70 €

Transparentné, vodeodolné, silné lepidlo na lepenie tvrdých plastov.

Spoj je tvorený tzv. studeným zvarením. Teplotám odolné lepidlo, ktoré znesie teploty až do +100 °C.

ROZSAH POUŽITIA: Lepia moderné domáce syntetické materiály: ABS (telefóny, mobilné telefóny, počítače, elektrické náradie, sušiče vlasov, atď.), tuhé PVC (pípy, rúrky, odkvapy atď.), polykarbonát - Lexan® (žiaruvzdorné plasty, variče, atď.) , akrylátové sklo - Perspex®, Plexisklo® (zadné/predné svetlá automobilov). Nie je vhodné na PE, PP a teflón. NÁVOD NA POUŽITIE: Lepidlo v primeranom množstve naneste na jednu plochu (množstvo lepidla nie je priamo úmerné kvalite lepeného spoja) pritlačte k sebe a fixujte niekoľko sekúnd, alebo do úplného vytvrdnutia. Väčšie množstvo lepidla môže dobu vytvrdenia predĺžiť. TIP: Na lepenie mäkčených plastov použite BISON VINYL PLASTIC. UPOZORNENIE: Používajte pri teplotách nad +5°C. Nežiaduce kvapky okamžite odstráňte acetónom. Skladujte na suchom a chladnom mieste. Minimálna skladovateľnosť je 24 mesiacov.

Bezpečnostné upozornenie

x
x

Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO Obsah nebezpečných látok: etyl-acetát; butanón; acetón H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 - Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P261 - Zabráňte vdychovaniu pár. P370+P378 - V prípade požiaru: na uhasenie použite vodnú hmlu, pena odolná voči alkoholu, hasiaci prášok, oxid uhličitý. P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov.

Info

Traiva recenze