BISON SPRAY CONTACT 400 ml

2 body do vernostného systému

ZTRADE s.r.o.

Čistiaci a údržbový sprej elektrických kontaktov viac

Kód produktu: P00297 Doprava a platba Hmotnosť: 0.6 kg

8,21 € s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Čistiaci a údržbový sprej elektrických kontaktov viac

Kód produktu: P00297 Doprava a platba Hmotnosť: 0.6 kg

Varianty Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
BISON SPRAY CONTACT 400 ml BISON SPRAY CONTACT 400 ml, Kód: 25386 Skladom 8,21 €

Čistí elektrické súčiastky: zásuvky, potenciometre, klzné kontakty a tlačené spoje

VÝHODY:

• Schopnosť rozpúšťať nečistoty a oxidy

• Nepoškodzuje kovy ani syntetické materiály

• Odpudzuje vlhkosť

• nekorozívne

• 360 ° použitie - môže byť použitý vo všetkých pozíciách

UPOZORNENIE: Pred použitím vypnite elektrické zariadenie!

Bezpečnostné upozornenie

x
x

Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO Obsah nebezpečných látok: destiláty (ropné), hydrogenované ľahké naftenické; Základový olej - nešpecifikovaný benzínová frakcia (ropná), hydrogenovaná ťažká; Nízkovrúce hydrogenovaný benzín destiláty (ropné), hydrogenované, ľahké; Petrolej - nešpecifikovaný H222 - Extrémne horľavý plyn. H229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť. H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 - Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P211 - Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. P251 - Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. P261 - Zabráňte vdychovaniu pár. P410+P412 - Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50°C/122°F. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov. EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Info

Traiva recenze