BISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 ml

2 body do vernostného systému

ZTRADE s.r.o.

Výrobok pre viacúčelové mazanie, údržbu, čistenie a uvoľňovanie viac

Kód produktu: P00294 Doprava a platba Hmotnosť: 0.6 kg

8,21 € s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Výrobok pre viacúčelové mazanie, údržbu, čistenie a uvoľňovanie viac

Kód produktu: P00294 Doprava a platba Hmotnosť: 0.6 kg

Varianty Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
BISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 ml BISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 ml, Kód: 25383 Není skladom
Sledovať dostupnosť
8,21 €

1001 využitie vo Vašej práci, domácnosti aj garáži.

Odstraňuje prach a mastnotu (reťaze, ozubené kolesá, ložiská)

Zabraňuje pískaniu a vŕzganiu (zámky, závesy, kolesá) – Uvoľňuje zahrdzavené spojenie (skrutky, matky) – Uvoľňuje mechanizmy (káble, zámky, koľajnice) – Chráni pred vlhkosťouVÝHODY: Univerzálny • Neobsahuje silikón • Transparentný • Rovnomerný nástrek • Široký nástrek -50 °C až +200 °C • 360 ° použitie - môže byť použitý vo všetkých pozíciách

Bezpečnostné upozornenie

x
x

Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO Obsah nebezpečných látok: benzínová frakcia (ropná); ťažká hydrogenovaná;Nízkovrúci hydrogenovaný benzín mazacie oleje (ropné);C15-30; hydrogenovaný neutrálny olej;Základový olej - nešpecifikovaný H315 - Dráždi kožu. H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 - Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P211 - Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. P251 - Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. P261 - Zabráňte vdychovaniu pár. P410+P412 - Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50°C/122°F. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov. H413 - Môže vyvolať dlhodobé škodlivé účinky pre vodné organizmy. H222-H229 - Extrémne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.

Info

Traiva recenze