Hasiaci prístroj penový 2 l špeciálny (8A, 70B, 40F)

11 bodov do vernostného systému

Penový hasiaci prístroj 2l (8A / 70B / 40F) je zvlášť vhodný na hasenie požiarov triedy F, teda požiarov jedlých olejov a tukov. Vhodný pre kuchyne a reštauračné zariadenia. viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 5244 Doprava a platba

47,60 € s DPH

Varianta neexistuje
ks

Penový hasiaci prístroj 2l (8A / 70B / 40F) je zvlášť vhodný na hasenie požiarov triedy F, teda požiarov jedlých olejov a tukov. Vhodný pre kuchyne a reštauračné zariadenia. viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 5244 Doprava a platba

Verzia Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
5244 8A/70B/40F - Kód: 16966 Skladom 47,60 €

Tento hasiaci prístroj je vhodný na hasenie požiarov triedy F, teda požiarov jedlých olejov a tukov (rastlinné alebo živočíšne oleje a tuky vo fritézach a ostatných kuchynských prístrojoch a zariadeniach), ktoré je možné hasiť len vodnými hasiacimi prístrojmi so špeciálnymi aditívami.
Je vhodný aj na hasenie požiarov triedy A, kam spadajú pevné látky horiace plameňom. Ich horenie je spravidla sprevádzané žeravými uhlíkmi či iskrením - papier, drevo, slama, uhlie, textil, plasty, látky organického pôvodu.
Rovnako je vhodný aj na hasenie požiarov triedy B, kvapalných látok a látok prechádzajúcich do kvapalného stavu - benzín, nafta, olej, mazadlá, farby, laky, riedidlá, alkohol, acetón, vosky, tuky, asfalt, živice.

Náplň je tvorená vodou a penidlom. Vďaka špeciálnemu penidlu spĺňa tento hasiaci prístroj požiadavky na bezpečné hasenie požiarov rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. Najčastejšie umiestnenie je v kuchyniach a reštauračných zariadeniach. Možno použiť aj na hasenie požiarov materiálov obsahujúcich Acetonitril, alkoholy, DMSO - dimetylsulfoxid.

Prístroj je pod stálym tlakom, po použití je znovu naplniteľný. Tlak hasiaceho prístroja je viditeľný na manometre, inštalovanom na ventile.

Všetky nami dodávané hasiace prístroje spĺňajú vyhlášku Vyhlášku MV SR č. 719/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov aj vyhlášku č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Ku kontrolám hasiacich prístrojov:

Podľa § 18  odst. 3, bod 8.  vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. ,  sa za akcieschopný  považuje hasiaci prístroj u ktorého „od výroby hasiaceho prístroja neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12) alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. a),“

  Nami dodávané hasiace prístroje sú vždy čerstvo z výroby, takže povinnosť vykonať kontrolu nastáva vždy za viac ako 18 mesiacov.Technický popis

Prístroj je pod stálym tlakom, po použití je znovu naplniteľný. Tlak hasiaceho prístroja je viditeľný na manometre, inštalovanom na ventile.

Hasiaca schopnosť: 8A 70B 40F
Hmotnosť hasiva: 2 l
Hasivo: 1.8 l voda + 0.2 l pena FX15
Teplotné rozmedzie: 0 ° C + 60 ° C
Hmotnosť prístroja: 4 kg
Triedy požiaru: ABF (34B polárne rozpúšťadlo)

Info

Traiva recenze

Parametre

Použitie Drevené povrchy, Kuchyňa, Laminátové povrchy, Plasty, Sklady horľavých kvapalín