Hasiaci prístroj penový 6 l (21A, 144B)

14 bodov do vernostného systému

Obzvlášť vhodný na hasenie horľavých kvapalín nemísících sa s vodou (benzín, nafta, minerálne oleje, tuky a pod.). Nesmie sa používať na hasenie požiarov elektrických zariadení pod napätím. viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 1602 Doprava a platba

56,14 € s DPH

Varianta neexistuje
ks

Obzvlášť vhodný na hasenie horľavých kvapalín nemísících sa s vodou (benzín, nafta, minerálne oleje, tuky a pod.). Nesmie sa používať na hasenie požiarov elektrických zariadení pod napätím. viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 1602 Doprava a platba

Verzia Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
Hasiaci prístroj penový 6 l (21A, 144B) 21A/144B - Kód: 05300 Skladom 56,14 €

Penový hasiaci prístroj je zvlášť vhodný na hasenie horľavých kvapalín nemiešajúcich sa s vodou (benzín, nafta, minerálne oleje, tuky a pod.).

Je použiteľný v skladoch, komerčných objektoch, kuchyniach i domácnostiach, pri hasení pevných látok (drevo, papier, uhlie, textílie, guma).

Nesmie sa používať na hasenie požiarov elektrických zariadení pod napätím. Je vybavený manometrom a držiakom pre jednoduché uchytenie na stenu.

POZOR: Nesmie sa používať na hasenie požiarov horľavých kovov (napr. horčík a jeho zliatiny s hliníkom).

Všetky nami dodávané hasiace prístroje spĺňajú vyhlášku Vyhlášku MV SR č. 719/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov aj vyhlášku č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Ku kontrolám hasiacich prístrojov:

Podľa § 18  odst. 3, bod 8.  vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. ,  sa za akcieschopný  považuje hasiaci prístroj u ktorého „od výroby hasiaceho prístroja neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12) alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. a),“

  Nami dodávané hasiace prístroje sú vždy čerstvo z výroby, takže povinnosť vykonať kontrolu nastáva vždy za viac ako 18 mesiacov.TECHNICKÉ PARAMETRE

  • HASIVO: 6 l (0,18 AFF + 5,82 l voda)
  • HASIACA SCHOPNOSŤ: 21A, 144B
  • VÝTLAČNÝ PLYN: Dusík (N2)
  • HMOTNOSŤ: 10,1 kg
  • TEPLOTNÝ FUNKČNÝ ROZSAH: 0 ° C do + 60 ° C
  • Trieda požiaru: A, B

    Penové hasiace prístroje okrem vody obsahujú i penidlo, ktoré pri prevzdušnenie vytvára penu. Vďaka penidla dochádza k ľahšiemu zmáčania, ale predovšetkým vytvorená pena izoluje horiace látky od vzdušného kyslíka. Používa sa na hasenie horľavých kvapalín.

Info

Traiva recenze

Parametre

Použitie Drevené povrchy, Kuchyňa, Laminátové povrchy, Plasty, Sklady horľavých kvapalín