Hasiaci prístroj penový 6 l mrazuvzdorný (13A, 144B)

26 bodov do vernostného systému

Mrazuvzdorný penový hasiaci prístroj je zvlášť vhodný na hasenie horľavých kvapalín nemiešacich sa s vodou. Je použiteľný v skladoch, komerčných objektoch, kuchyniach i domácnostiach, pri hasení pevných látok (drevo, papier, uhlie, textílie, guma). viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 5249 Doprava a platba

105,84 € s DPH

Varianta neexistuje
ks

Mrazuvzdorný penový hasiaci prístroj je zvlášť vhodný na hasenie horľavých kvapalín nemiešacich sa s vodou. Je použiteľný v skladoch, komerčných objektoch, kuchyniach i domácnostiach, pri hasení pevných látok (drevo, papier, uhlie, textílie, guma). viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 5249 Doprava a platba

Verzia Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
Hasiaci prístroj penový 6 l mrazuvzdorný (13A, 144B) 13A/144B - Kód: 16973 Není skladom
Sledovať dostupnosť
105,84 €

Nemrznúci penový hasiaci prístroj je zvlášť vhodný na hasenie horľavých kvapalín nemiešacich sa s vodou (benzín, nafta, minerálne oleje, tuky a pod.). Je použiteľný v skladoch, komerčných objektoch, kuchyniach i domácnostiach, pri hasení pevných látok (drevo, papier, uhlie, textílie, guma).
POZOR: Nesmie sa používať na hasenie požiarov horľavých kovov (napr. horčík a jeho zliatiny s hliníkom).

Prístroj je pod stálym tlakom, po použití ich znovu naplniteľný.
Je vybavený manometrom. Dodávaný je vrátane štandardného držiaku na stenu a plastového podstavca.

Všetky nami dodávané hasiace prístroje spĺňajú vyhlášku Vyhlášku MV SR č. 719/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov aj vyhlášku č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Ku kontrolám hasiacich prístrojov:

Podľa § 18  odst. 3, bod 8.  vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. ,  sa za akcieschopný  považuje hasiaci prístroj u ktorého „od výroby hasiaceho prístroja neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12) alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. a),“

  Nami dodávané hasiace prístroje sú vždy čerstvo z výroby, takže povinnosť vykonať kontrolu nastáva vždy za viac ako 18 mesiacov.


Technický popis

Hasiaca schopnosť: 13A 144B
Hasivo: Hasivo: 6 l Premix MG30
Hmotnosť hasiva: 6 l
Teplotné rozmedzie: -30 ° C + 60 ° C
Hmotnosť prístroja: 10,9 kg
Triedy požiaru: AB
Dodávaný je vrátane štandardného držiaku na stenu a plastového podstavca.
Prístroj je pod stálym tlakom, po použití je znovu naplniteľný. Tlak hasiaceho prístroja je viditeľný na manometre, inštalovanom na ventile.

Info

Traiva recenze

Parametre

Použitie Drevené povrchy, Kuchyňa, Laminátové povrchy, Plasty, Sklady horľavých kvapalín