Hasiaci prístroj penový 9 l (27A, 233B, C)

13 bodov do vernostného systému

Zvlášť vhodný na hasenie horľavých kvapalín nemiešacich sa s vodou (benzín, nafta, minerálne oleje, tuky a pod.). POZOR: Nesmie sa používať na hasenie požiarov horľavých kovov (napr. horčík a jeho zliatiny s hliníkom). viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 749 Doprava a platba

55,14 € s DPH

Varianta neexistuje
ks

Zvlášť vhodný na hasenie horľavých kvapalín nemiešacich sa s vodou (benzín, nafta, minerálne oleje, tuky a pod.). POZOR: Nesmie sa používať na hasenie požiarov horľavých kovov (napr. horčík a jeho zliatiny s hliníkom). viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 749 Doprava a platba

Verzia Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
749 27A/233B/C - Kód: 01470 Skladom 55,14 €

Penový hasiaci prístroj je zvlášť vhodný na hasenie horľavých kvapalín nemiešacich sa s vodou (benzín, nafta, minerálne oleje, tuky a pod.). Je použiteľný v skladoch, komerčných objektoch, kuchyniach i domácnostiach, pri hasení pevných látok (drevo, papier, uhlie, textílie, guma).


POZOR! Nesmie sa používať na hasenie požiarov horľavých kovov (napr. horčík a jeho zliatiny s hliníkom).

Hasiaci prístroj je vybavený manometrom a držiakom pre jednoduché uchytenie na stenu.

Všetky nami dodávané hasiace prístroje spĺňajú vyhlášku Vyhlášku MV SR č. 719/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov aj vyhlášku č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Ku kontrolám hasiacich prístrojov:

Podľa § 18  odst. 3, bod 8.  vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. ,  sa za akcieschopný  považuje hasiaci prístroj u ktorého „od výroby hasiaceho prístroja neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12) alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. a),“

  Nami dodávané hasiace prístroje sú vždy čerstvo z výroby, takže povinnosť vykonať kontrolu nastáva vždy za viac ako 18 mesiacov.

Technický popis: 
HASIVO: 9 l (0,27 AFF + 8,63 l voda)
HASIACA SCHOPNOSŤ: 27A / 233B
VÝTLAČNÝ PLYN: DUSÍK (N2)
HMOTNOSŤ CELKOVÁ: 14,5 KG
TEPLOTNÝ FUNKČNÝ ROZSAH: 0 ° C do + 60 ° C
Trieda požiaru: A, B
HASIVO: 9 l (0,27 AFF + 8,63 l voda)
HASIACA SCHOPNOSŤ: 27A / 233B
VÝTLAČNÝ PLYN: DUSÍK (N2)
HMOTNOSŤ CELKOVÁ: 14,5 KG
TEPLOTNÝ FUNKČNÝ ROZSAH: 0 ° C do + 60 ° C
Trieda požiaru: A, B

Info

Traiva recenze

Parametre

Použitie Drevené povrchy, Kuchyňa, Laminátové povrchy, Plasty, Sklady horľavých kvapalín