Hasiaci prístroj práškový 6kg (21A, 113B, C)

Akcia
8 bodov do vernostného systému

Vhodný na hasenie: elektrických zariadení pod prúdom, horľavých plynov, benzínu, nafty, olejov, pevných materiálov, počítačov, televízorov a ďalšej elektroniky.

viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 4783 Doprava a platba

33,29 € s DPH

Varianta neexistuje

Vhodný na hasenie: elektrických zariadení pod prúdom, horľavých plynov, benzínu, nafty, olejov, pevných materiálov, počítačov, televízorov a ďalšej elektroniky.

viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 4783 Doprava a platba

Verzia Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
Hasiaci prístroj práškový 6kg (21A, 113B, C) 21A/113B/C - Kód: 14402 Na sklade viac ako 20 ks 33,29 €

Prenosný hasiaci prístroj práškový s náplňou s hmotnosťou 6kg a hasiacou schopnosťou 21A, 113B, C.

Jedná sa o univerzálny hasiaci prístroj, ktorý spĺňa príslušné ustanovenia vyhlášky 


Hasiaci prístroj je dodávaný aj s držiakom na stenu. 

Všetky nami dodávané hasiace prístroje spĺňajú vyhlášku Vyhlášku MV SR č. 719/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov aj vyhlášku č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Ku kontrolám hasiacich prístrojov:

Podľa § 18  odst. 3, bod 8.  vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. ,  sa za akcieschopný  považuje hasiaci prístroj u ktorého „od výroby hasiaceho prístroja neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12) alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. a),“

  Nami dodávané hasiace prístroje sú vždy čerstvo z výroby, takže povinnosť vykonať kontrolu nastáva vždy za viac ako 18 mesiacov.S hasiacim prístrojom možno uhasiť len začínajúci požiar. Pre včasnú detekciu požiaru odporúčame inštalovať požiarny hlásič. Ak sa prebudíte teplom alebo dymom z požiaru, alebo požiar vznikne nepozorovane v inom podlaží, vzdialenej miestnosti býva už na záchranu majetku alebo aj života neskoro. V roku 2015, hasiči zasahovali v 20.232 prípadoch požiarov, pri ktorých bolo usmrtených 115 osôb, 1449 zranených a celková škoda činila vyše 1 milión Eur.

VHODNÉ POŽIARNE HLÁSIČE NÁJDETE NIŽŠIE

Máte už predpísané označenie hasiaceho prístroja? (Prístroje, ktoré nie sú viditeľné zo všetkých strán chodby alebo miestnosti musia byť označené.)

VHODNÉ OZNAČENIE NÁJDETE NIŽŠIE

Informácie o hasení požiaru nabíjacích batérií nájdete v súboroch na stiahnutie nižšie.

Zde je odkaz pre tento hasící prístroj s revíziou

Technický popis

Hasiaci prístroj je certifikovaný podľa EN3-7. Je vybavený manometrom a držiakom pre jednoduché uchytenie.

HASIVO: prášok ABC (40%)

  • HMOTNOSŤ HASIVA: 6 KG
  • HASIACAI SCHOPNOSŤ: 21A / 113B / C
  • VÝTLAČNÝ PLYN: dusík (N2)
  • TEPLOTNÝ FUNKČNÝ ROZSAH: -30 ° až + 60 ° C
  • HMOTNOSŤ: 9.8 kg
  • TRIEDY POŽIARU: ABC

Info

Traiva recenze

Príslušenstvo2