Hasiaci prístroj práškový 6kg (34A, 183B, C)

Akcia Odporúčáme
9 bodov do vernostného systému

Vhodný na hasenie: elektrické zariadenia pod prúdom, horľavé plyny, benzín, nafta, oleje, pevné materiály, počítače, televízory a ďalšie elektronika. Nevhodný na: drevo, uhlie, textil. NESMIE sa použiť na hasenie ľahkých a horľavých alkalických kovov. viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 786 Doprava a platba

36,25 € s DPH

Varianta neexistuje
ks

Vhodný na hasenie: elektrické zariadenia pod prúdom, horľavé plyny, benzín, nafta, oleje, pevné materiály, počítače, televízory a ďalšie elektronika. Nevhodný na: drevo, uhlie, textil. NESMIE sa použiť na hasenie ľahkých a horľavých alkalických kovov. viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 786 Doprava a platba

Verzia Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
Hasiaci prístroj práškový 6kg (34A, 183B, C) 34A/183B/C - Kód: 01651 Na sklade viac ako 20 ks 36,25 €

Prenosný hasiaci prístroj naplnený 6kg s hasiacou schopnosťou 34A, 183b, C je určený na hasenie požiarov triedy ABC. Je univerzálnym hasiacim prístrojom, ktorý spĺňa všetky predpisy a vyhlášky požiarnej ochrany a prevencie rizika. HMožno ho umiestniť do stavieb, do ubytovacích zariadení, garáže.Ideálne použitie:
Priemysel, obchod, energetika, banské baníctvo, olejové a plynové kotolne
Kancelárie, knižnice, rodinné domy, rekreačné objekty, garáže.

Nevhodné na:
Jemná mechanika a elektronika
Telefónne ústredne, elektrické rozvodne
Miestnosti, kde sú prístroje citlivé na prach

Vhodné na:
Úrady, sklady, archívy, obchodné domy, školy, hotely, nemocnice
Chaty, pivnice, dielne
Železničná preprava, automobily

NESMIE sa použiť na hasenie ľahkých a horľavých alkalických kovov.

Hasiaci prístroj je certifikovaný podľa EN3-7. Je vybavený manometrom a držiakom pre jednoduché uchytenie.

Všetky nami dodávané hasiace prístroje spĺňajú vyhlášku Vyhlášku MV SR č. 719/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov aj vyhlášku č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Ku kontrolám hasiacich prístrojov:

Podľa § 18  odst. 3, bod 8.  vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. ,  sa za akcieschopný  považuje hasiaci prístroj u ktorého „od výroby hasiaceho prístroja neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12) alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. a),“

  Nami dodávané hasiace prístroje sú vždy čerstvo z výroby, takže povinnosť vykonať kontrolu nastáva vždy za viac ako 18 mesiacov.Máte už predpísané označenie hasiaceho prístroja? (Prístroje, ktoré nie sú viditeľné zo všetkých strán chodby alebo miestnosti musia byť označené.) Vhodné označenie a doplnky nájdete nižšie:

Informácie o hasení požiaru nabíjacích batérií nájdete v súboroch na stiahnutie nižšie.Technický popis

HASEBNÁ SCHOPNOSŤ: 34A 183b C
HASIVO: HJ ABC 40 Super Powder
HMOTNOSŤ HASIVA: 6 KG
HMOTNOSŤ CELKOVÁ: 9,3 KG
TEPLOTNÉ ROZMEDZIE: -30 ° C do + 60 ° C
TRIEDY POŽIARU: ABC

Príslušenstvo7