Hasiaci prístroj práškový 6kg s revíziou (21A, 113B, C)

Akcia ******** S REVÍZIOU
8 bodov do vernostného systému Cena vrátane kontroly, (Revízie)

Spĺňa príslušné ustanovenia vyhlášky MV č. 23/2008 Zb. o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb, platné od 1. júla 2008. Je vhodný na použitie napr. v predajných stánkoch, v stavbách bytových domov alebo v stavbách ubytovacích zariadení.

Použitie:
Bytový dom - hlavný domový rozvádzač el. energie (vyhláška nariaďuje hasiacu schopnosť min. 21A) a jeden hasiaci prístroj práškový s hasiacou schopnosťou 21A na každých začatých 100 m2 pôdorysnej plochy pri požiarnych úsekoch určených pre skladovanie, ak je ich pôdorysná plocha väčšia ako 20 m2. Ďalší prenosný hasiaci prístroj práškový s hasiacou schopnosťou 21A na každých začatých 200 m2 pôdorysnej plochy všetkých podlaží domu, pričom sa do tejto plochy nezapočítavajú plochy bytov.

Stavba ubytovacieho zariadenia - jeden prenosný hasiaci prístroj práškový s hasiacou schopnosťou 21A určený pre hlavný domový rozvádzač elektrickej energie. V požiarnych úsekoch určených pre ubytovanie, jeden prenosný hasiaci prístroj s hasiacou schopnosťou 21A na každých začatých 12 ubytovaných osôb, pri vzájomnej vzdialenosti prenosných hasiacich prístrojov menšej ako 25 m, avšak vždy jeden na podlaží. To isté platí aj pre požiarne úseky určené pre ubytovanie v stavbách iného účelu.

Predajný stánok - musí byť vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vodným alebo penovým s hasiacou schopnosťou najmenej 13A alebo prenosným hasiacim prístrojom práškovým s hasiacou schopnosťou najmenej 21A.

Hasiaci prístroj je nutné mať aj všade tam, kde je jeho použitie predpísané projektom, požiarno bezpečnostným riešením a dokumentami požiarnej ochrany. viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 4829 Doprava a platba

34,87 € s DPH

Varianta neexistuje

Spĺňa príslušné ustanovenia vyhlášky MV č. 23/2008 Zb. o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb, platné od 1. júla 2008. Je vhodný na použitie napr. v predajných stánkoch, v stavbách bytových domov alebo v stavbách ubytovacích zariadení.

Použitie:
Bytový dom - hlavný domový rozvádzač el. energie (vyhláška nariaďuje hasiacu schopnosť min. 21A) a jeden hasiaci prístroj práškový s hasiacou schopnosťou 21A na každých začatých 100 m2 pôdorysnej plochy pri požiarnych úsekoch určených pre skladovanie, ak je ich pôdorysná plocha väčšia ako 20 m2. Ďalší prenosný hasiaci prístroj práškový s hasiacou schopnosťou 21A na každých začatých 200 m2 pôdorysnej plochy všetkých podlaží domu, pričom sa do tejto plochy nezapočítavajú plochy bytov.

Stavba ubytovacieho zariadenia - jeden prenosný hasiaci prístroj práškový s hasiacou schopnosťou 21A určený pre hlavný domový rozvádzač elektrickej energie. V požiarnych úsekoch určených pre ubytovanie, jeden prenosný hasiaci prístroj s hasiacou schopnosťou 21A na každých začatých 12 ubytovaných osôb, pri vzájomnej vzdialenosti prenosných hasiacich prístrojov menšej ako 25 m, avšak vždy jeden na podlaží. To isté platí aj pre požiarne úseky určené pre ubytovanie v stavbách iného účelu.

Predajný stánok - musí byť vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vodným alebo penovým s hasiacou schopnosťou najmenej 13A alebo prenosným hasiacim prístrojom práškovým s hasiacou schopnosťou najmenej 21A.

Hasiaci prístroj je nutné mať aj všade tam, kde je jeho použitie predpísané projektom, požiarno bezpečnostným riešením a dokumentami požiarnej ochrany. viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 4829 Doprava a platba

Verzia Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
Hasiaci prístroj práškový 6kg s revíziou (21A, 113B, C) 21A/113B/C - Kód: 15694 Na sklade viac ako 20 ks 34,87 €

Prenosný hasiaci prístroj práškový s náplňou s hmotnosťou 6kg, hasiace schopností 21A, 113B, C. Jedná sa o univerzálny hasiaci prístroj, ktorý spĺňa príslušné ustanovenia vyhlášky MV č. 23/2008 Zb. o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb, platné od 1. júla 2008. Je vhodný na použitie napr. v predajných stánkoch, v stavbách bytových domov alebo v stavbách ubytovacích zariadení.

Hasiaci prístroj je dodávaný aj s držiakom na stenu. Ak akýkoľvek hasiaci prístroj bude používaný vo firme, alebo v stavbách typu bytový dom, ubytovacích zariadeniach, garáži či v novostavbe rodinného domu, ktoré boli uvedené do prevádzky po júni 2008, je nutné vždy objednať verziu "S REVÍZIÍ".

Hasiaci prístroj je certifikovaný podľa EN3-7. Je vybavený manometrom a držiakom pre jednoduché uchytenie.

S hasiacim prístrojom možno uhasiť len začínajúci požiar. Pre včasnú detekciu požiaru odporúčame inštalovať požiarny hlásič. Ak sa prebudíte teplom alebo dymom z požiaru, alebo požiar vznikne nepozorovane v inom podlaží, vzdialenej miestnosti býva už na záchranu majetku alebo aj života neskoro. V roku 2015, hasiči zasahovali v 20.232 prípadoch požiarov, pri ktorých bolo usmrtených 115 osôb, 1449 zranených a celková škoda činila vyše 1 milión Eur.

VHODNÉ POŽIARNE HLÁSIČE NÁJDETE NIŽŠIE

Máte už predpísané označenie hasiaceho prístroja? (Prístroje, ktoré nie sú viditeľné zo všetkých strán chodby alebo miestnosti musia byť označené.)

VHODNÉ OZNAČENIE NÁJDETE NIŽŠIE

Informácie o hasení požiaru nabíjacích batérií nájdete v súboroch na stiahnutie nižšie.

Technický popis

HASIVO: prášok ABC (40%)
HMOTNOSŤ HASIVA: 6 KG
HASIACI SCHOPNOSŤ: 21A / 113B / C
VÝTLAČNÝ PLYN: dusík (N2)
TEPLOTNÝ FUNKČNÝ ROZSAH: -30 ° až + 60 ° C
HMOTNOSŤ: 9.8 kg
TRIEDY POŽIARU: ABC

Info

Traiva recenze

Parametre

Použitie Dom / dielňa / garáž, Kancelárie, Kolaudácia, Zariadenie pod elektrickým prúdom

Príslušenstvo3