Hasiaci prístroj práškový "BETA" 6kg (34A, 183B, C)

9 bodov do vernostného systému

Rodinné domy, garáže, ubytovacie zariadenia, firmy, kancelárie, výrobné podniky. Vhodný na hasenie: elektrických zariadení pod prúdom, horľavých plynov, benzín, nafta, oleje, pevné materiály, počítače, televízory a ďalšie elektronika. Nevhodný na: drevo, uhlie, textil. NESMIE sa použiť na hasenie ľahkých a horľavých alkalických kovov. Hasiaci prístroj je certifikovaný podľa EN3-7. Je vybavený manometrom a držiakom pre jednoduché uchytenie viac

Výrobca: Beta corporation s.r.o. Kód produktu: 5237 Doprava a platba

38,83 € s DPH

Varianta neexistuje

Rodinné domy, garáže, ubytovacie zariadenia, firmy, kancelárie, výrobné podniky. Vhodný na hasenie: elektrických zariadení pod prúdom, horľavých plynov, benzín, nafta, oleje, pevné materiály, počítače, televízory a ďalšie elektronika. Nevhodný na: drevo, uhlie, textil. NESMIE sa použiť na hasenie ľahkých a horľavých alkalických kovov. Hasiaci prístroj je certifikovaný podľa EN3-7. Je vybavený manometrom a držiakom pre jednoduché uchytenie viac

Výrobca: Beta corporation s.r.o. Kód produktu: 5237 Doprava a platba

Verzia Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
Hasiaci prístroj práškový "BETA" 6kg (34A, 183B, C) 34A/183B/C - Kód: 16906 Není skladom
Sledovať dostupnosť
38,83 €

Prenosný hasiaci prístroj naplnený 6kg hasiva s hasiacou schopnosťou 34A, 183b, C je určený na hasenie požiarov triedy ABC.

Je univerzálnym hasiacim prístrojom, ktorý spĺňa všetky predpisy a vyhlášky požiarnej ochrany a prevencie rizika.

Hasiaci prístroj práškový 6kg 34A spĺňa svojimi hasiacimi schopnosťami požiadavky vyhlášky MV č. 23/2008 Zb. o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb, platné od 1. júla 2008. (Ide o povinnosť majiteľov nových rodinných domov vybaviť objekt práškovým hasiacim prístrojom s minimálnou hasiacov schopnosťou 34A a v stavbách a garážach je nutné inštalovať aspoň jeden hasiaci prístroj so schopnosťou 183b.) Možno ho umiestniť do stavieb, do ubytovacieho zariadenia, garáže.

Je vhodným typom pre firmy, rodinné domčeky a byty (podľa vyhlášky MV č. 23/2008 Zb. o technických podmienkach požiarnej bezpečnosti stavieb). Hasiaci prístroj je dodávaný aj s držiakom na stenu. Ak akýkoľvek hasiaci prístroj bude používaný vo firme, alebo novostavbe rodinného domu, je nutné objednať verziu "S REVÍZIÍ".

Hasiaci prístroj je certifikovaný podľa EN3-7. Je vybavený manometrom a držiakom pre jednoduché uchytenie.


S hasiacim prístrojom možno uhasiť len začínajúci požiar. Pre včasnú detekciu požiaru odporúčame inštalovať požiarny hlásič. Ak sa prebudíte teplom alebo dymom z požiaru, alebo požiar vznikne nepozorovane v inom podlaží, vzdialenej miestnosti býva už na záchranu majetku alebo aj života neskoro. V roku 2015, hasiči zasahovali v 20.232 prípadoch požiarov, pri ktorých bolo usmrtených 115 osôb, 1449 zranených a celková škoda činila vyše 1 milión Eur.

Všetky nami dodávané hasiace prístroje spĺňajú vyhlášku Vyhlášku MV SR č. 719/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov aj vyhlášku č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Ku kontrolám hasiacich prístrojov:

Podľa § 18  odst. 3, bod 8.  vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. ,  sa za akcieschopný  považuje hasiaci prístroj u ktorého „od výroby hasiaceho prístroja neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12) alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. a),“

  Nami dodávané hasiace prístroje sú vždy čerstvo z výroby, takže povinnosť vykonať kontrolu nastáva vždy za viac ako 18 mesiacov.

 

VHODNÉ POŽIARNE HLÁSIČE NÁJDETE NIŽŠIE

Máte už predpísané označenie hasiaceho prístroja? (Prístroje, ktoré nie sú viditeľné zo všetkých strán chodby alebo miestnosti musia byť označené.)

VHODNÉ OZNAČENIE NÁJDETE NIŽŠIE

Informácie o hasení požiaru nabíjacích batérií nájdete v súboroch na stiahnutie nižšie.

Technický popis

  • Hasivo: HJ ABC Universal
  • Trieda požiaru: ABC
  • Hmotnosť hasiva: 6 kg
  • Hasiaca schopnosť: 34A 183b C
  • Teplotné rozmedzie: -30 ° C + 60 ° C
  • Výška: 440 mm
  • Priemer: 160 mm
  • Hmotnosť vrátane obalu: 9,6 kg
  • Certifikované podľa EN3
  • Záruka: 2 roky

Info

Traiva recenze

Príslušenstvo1