Hasiaci prístroj snehový 2kg (34B)

12 bodov do vernostného systému

V prevádzkach s jemnou mechanikou, elektrickými zariadeniami alebo horľavými kvapalinami. Nehodný na hasenie sypkých a horľavých prachov. Možno ho použiť aj na hasenie elektrických zariadení pod napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1 m. viac

Výrobca: BETA Corporation s.r.o. Kód produktu: 752 Doprava a platba

49,15 € s DPH

Varianta neexistuje
ks

V prevádzkach s jemnou mechanikou, elektrickými zariadeniami alebo horľavými kvapalinami. Nehodný na hasenie sypkých a horľavých prachov. Možno ho použiť aj na hasenie elektrických zariadení pod napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1 m. viac

Výrobca: BETA Corporation s.r.o. Kód produktu: 752 Doprava a platba

Verzia Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
752 34B - Kód: 01471 Není skladom
Sledovať dostupnosť
49,15 €

Hasiaci prístroj snehový 2kg. Obsahuje CO2, ktorý sa prudkým vypustením schladí a vytvorí snehovú vrstvu.

Výhodou je, že pri hasení nezanechá zbytky hasiacej látky. Hasiaci prístroj je certifikovaný podľa EN3. Vybavený expanznouj prúdnicou a držiakom pre jednoduché uchytenie.

Všetky nami dodávané hasiace prístroje spĺňajú vyhlášku Vyhlášku MV SR č. 719/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov aj vyhlášku č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Ku kontrolám hasiacich prístrojov:

Podľa § 18  odst. 3, bod 8.  vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. ,  sa za akcieschopný  považuje hasiaci prístroj u ktorého „od výroby hasiaceho prístroja neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12) alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. a),“

  Nami dodávané hasiace prístroje sú vždy čerstvo z výroby, takže povinnosť vykonať kontrolu nastáva vždy za viac ako 18 mesiacov.


S hasiacim prístrojom možno uhasiť len začínajúci požiar. Pre včasnú detekciu požiaru odporúčame inštalovať požiarny hlásič. Ak sa prebudíte teplom alebo dymom z požiaru, alebo požiar vznikne nepozorovane v inom podlaží, vzdialenej miestnosti býva už na záchranu majetku alebo aj života neskoro. V roku 2015, hasiči zasahovali v 20.232 prípadoch požiarov, pri ktorých bolo usmrtených 115 osôb, 1449 zranených a celková škoda činila vyše 1 milión Eur.

Zde je odkaz pre tento hasící prístroj s revíziou

VHODNÉ POŽIARNE HLÁSIČE NÁJDETE NIŽŠIE

Máte už predpísané označenie hasiaceho prístroja? (Prístroje, ktoré nie sú viditeľné zo všetkých strán chodby alebo miestnosti musia byť označené.)

VHODNÉ OZNAČENIE NÁJDETE NIŽŠIE


Technický popis

SPĹŇA VYHLÁŠKU č. 23/2008 Zb., O technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb.


TECHNICKÉ PARAMETRE:
  • HASIVO: CO2 BC 2 KG
  • HMOTNOSŤ PRÍSTROJA 6,7 KG
  • HASIACA SCHOPNOSŤ: 21B, C
  • TEPLOTNÝ FUNKČNÝ ROZSAH: -30 ° C do + 60 ° C
  • TRIEDY POŽIARU BC

VHODNÉ POUŽITIE:

Vhodný na hasenie požiarov elektrických zariadení pod napätím (výpočtové strediská, telefónne ústredne, energetické centrá) a požiarov horľavých plynov, u ktorých veľmi rýchlo likviduje plameň. Je použiteľný v laboratóriách, potravinárstve, energetike a priestoroch s jemnou mechanikou, elektronickými zariadeniami alebo horľavými kvapalinami.

NEVHODNÉ POUŽITIE:

Na hasenie horiacich pevných látok, na hasenie požiarov horľavých prachov a sypkých látok, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo rozšírenie požiaru, na hasenie požiarov horľavých a alkalických kovov. Použitie v uzavretom priestore je nebezpečné, pretože CO2 vytláča kyslík.

V prevádzkach s jemnou mechanikou, elektrickými zariadeniami alebo horľavými kvapalinami. Nehodný na hasenie sypkých a horľavých prachov. Možno ho použiť aj na hasenie elektrických zariadení pod napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1 m.

Info

Traiva recenze

Parametre

Použitie Cenné predmety, Elektronika, Laboratóriá, Nemocnica, Sklady horľavých kvapalín, Zariadenie pod elektrickým prúdom