Hasiaci prístroj snehový 5 kg antimagnetický (89B)

********
45 bodov do vernostného systému

Hasiaci prístroj snehový 5kg (89b) - antimagnetický je vhodný aj na hasenie počítačov a elektrického zariadenia. viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 5248 Doprava a platba

182,12 € s DPH

Varianta neexistuje
ks

Hasiaci prístroj snehový 5kg (89b) - antimagnetický je vhodný aj na hasenie počítačov a elektrického zariadenia. viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 5248 Doprava a platba

Verzia Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
5248 89B - Kód: 16970 Produkt na ceste, doručenie do 7 dní 182,12 €

Antimagnetický snehový prístroj je špeciálne vyvinutý na použitie v miestach, kde je vyšší výskyt magnetické aktivity, ako napríklad v nemocniciach, röntgenových miestnostiach a klinikách.
Je tiež vhodný aj na hasenie počítačov a elektrického zariadenia.
Hasiaci prístroj je použiteľný v laboratóriách, potravinárstve, energetike, v priestoroch s jemnou mechanikou, elektronickými zariadeniami, na hasenie horľavých kvapalín a všade tam, kde by nemali zostať zvyšky hasiacej látky.
Veľkou výhodou je, že sa hasivo po použití samovoľne odparí.

Všetky nami dodávané hasiace prístroje spĺňajú vyhlášku Vyhlášku MV SR č. 719/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov aj vyhlášku č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Ku kontrolám hasiacich prístrojov:

Podľa § 18  odst. 3, bod 8.  vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. ,  sa za akcieschopný  považuje hasiaci prístroj u ktorého „od výroby hasiaceho prístroja neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12) alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. a),“

  Nami dodávané hasiace prístroje sú vždy čerstvo z výroby, takže povinnosť vykonať kontrolu nastáva vždy za viac ako 18 mesiacov.Technický popis

Ideálne použitie:
Elektrické zariadenia pod napätím (výpočtové strediská, telefónne ústredne, energetické centrá)
Horľavé plyny

Hasiaca schopnosť: 89b
Hmotnosť hasiva: 5 kg
Hasivo: CO2
Teplotné rozmedzie: -30 ° C + 60 ° C
Hmotnosť prístroja: 11,8 kg
Triedy požiaru: BC
Dodávaný je vrátane štandardného držiaku na stenu.
Fľaša je vyrobená z hliníka. Po použití je prístroj znovu naplniteľný.

Info

Traiva recenze

Parametre

Použitie Cenné predmety, Elektronika, Laboratóriá, Magnetická rezonancia, Nemocnica, Röntgeny, Zariadenie pod elektrickým prúdom