Hasiaci prístroj snehový 5kg (70B, C)

17 bodov do vernostného systému

V prevádzkach s jemnou mechanikou, elektrickými zariadeniami, horľavými kvapalinami alebo v potravinárskych prevádzkach. Možno ho použiť aj na hasenie elektrických zariadení pod napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1 m. viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 5199 Doprava a platba

70,57 € s DPH

Varianta neexistuje
ks

V prevádzkach s jemnou mechanikou, elektrickými zariadeniami, horľavými kvapalinami alebo v potravinárskych prevádzkach. Možno ho použiť aj na hasenie elektrických zariadení pod napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1 m. viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 5199 Doprava a platba

Verzia Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
5199 70B/C - Kód: 16760 Skladom viac ako 5 ks 70,57 €

Hasiaci prístroj snehový 5kg. Obsahuje CO2, ktorý sa prudkým vypustením schladí a vytvorí snehovú vrstvu. Výhodou je, že pri hasení nezostanú zbytky hasiacej látky.

Hasiaci prístroj je certifikovaný podľa EN3. Vybavený expanznou prúdnicou a držiakom pre jednoduché uchytenie.

Všetky nami dodávané hasiace prístroje spĺňajú vyhlášku Vyhlášku MV SR č. 719/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov aj vyhlášku č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Ku kontrolám hasiacich prístrojov:

Podľa § 18  odst. 3, bod 8.  vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. ,  sa za akcieschopný  považuje hasiaci prístroj u ktorého „od výroby hasiaceho prístroja neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12) alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. a),“

  Nami dodávané hasiace prístroje sú vždy čerstvo z výroby, takže povinnosť vykonať kontrolu nastáva vždy za viac ako 18 mesiacov.


TECHNICKÉ PARAMETRE:
Hasiace prostriedky: CO2 BC 5 kg
HASIACA SCHOPNOSŤ: 70B, C
TEPLOTNÝ FUNKČNÝ ROZSAH: -30 ° až + 60 ° C

VHODNÉ POUŽITIE:
Vhodný na hasenie požiarov elektrických zariadení pod napätím (výpočtové strediská, telefónne ústredne, energetické centrá) a požiarov horľavých plynov, u ktorých veľmi rýchlo likviduje plameň. Je použiteľný v laboratóriách, potravinárstve, energetike a priestoroch s jemnou mechanikou, elektronickými zariadeniami alebo horľavými kvapalinami.

NEVHODNÉ POUŽITIE:
Na hasenie horiacich pevných látok, na hasenie požiarov horľavých prachov a sypkých látok, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo rozšírenie požiaru, na hasenie požiarov horľavých a alkalických kovov. Použitie v uzavretom priestore je nebezpečné, pretože CO2 vytláča kyslík.

SPĹŇA VYHLÁŠKU č. 23/2008 Zb., o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb.

Zde je odkaz pre tento hasící prístroj s revíziou


Technický popis
  • HASIVO: plyn CO2
  • HASIACIA SCHOPNOSŤ: 70 B, C
  • HMOTNOSŤ HASIVA: 5 KG
  • HMOTNOSŤ PRÍSTROJA: 14,3 KG
  • VÝTLAČNÝ PLYN: dusík
  • TEPLOTNÝ FUNKČNÝ ROZSAH: -30 ° C do + 60 ° C
  • Trieda požiaru: A, B

Info

Traiva recenze